کنترل تردد سازمانی

محصولات هوشمند ماداکتو

قاعده ي کنترل دسترسي ها مشخص مي نمايد که در چه بازه ي زماني (When) چه کسي (Who) به کجا (Where)مي تواند دسترسي داشته باشد همچنين بشود از اين دسترسي ها گزارش خاص مديريتي گرفت و مانيتورينگ نمود.

ادارجات و سازمان هاي بزرگ داراي کارمندان بالا و نقاط حساس مي باشند که مانيتور و کنترل کردن اين نقاط و افراد با روش هاي قديمي امري نا ممکن مي باشد . پارکينک هاي مجموعه ، انبار هاي ، خزانه داري ، اتاق هاي مانيتورينگ و حراست حتي گاهي آسانسور ها هم گاهي احتياج به کنترل عبور و مرور دارند و بايد به صورت پيشرفته مانيتور گردد .
امروزه در اکثر سازمان هاي دنيا و ايران از سيستم نظارت تصويري براي امنيت استفاده مي شود . اما سيستم هاي نظارت تصويري غير قابل کنترل و برنامه ريزي بوده يعني به خودي خود نمي تواند جلوي فرد غير مجاز را بگيرد به همين سبب اکثر سازمان ها در کنار استفاده از دوربين مدار بسته از سيستم کنترل تردد نيز استفاده مي نمايد . گام بعدي در مانيتورينگ کامل سازمان ادغام سيستم هاي نظارتي تصويري و کنترل دسترسي با مابقي سيستم هاي امنيتي و مديريتي سازمان مانند اعلام حريق ، BMS ،حضور غياب ، حقوق دستمزد و …. ميي باشد.