سنسور اثر انگشتی

محصولات هوشمند ماداکتو

در این بخش کلیه دستگاه هایی که به صورت اختصاصی امکان ثبت اثر انگشت را دارا میباشد، قرار داده میشود. این دستگاه ها با سنسور اختصاصی و قوی مربوط به اثر انگشت میباشد که میتواند با سرعت بالا شناسایی اثر انگشت را انجام دهد.