اتوماسیون خوابگاه ورزشی

نرم افزارهای هوشمند ماداکتو

سامانه کنترل تردد خوابگاهی مجموعه ای از سخت افزار ها و نرم افزار می باشد که به منظور مدیریت خوابگاههای دانشجویی و سهولت کنترل تردد درخوابگاهها مورد استفاده قرار می گیرد.

این سامانه شامل سه بخش می باشد :

  • اتوماسیون تحت وب خوابگاهی
  • دستگاه های بیومتریک شناسایی اثرانگشت و تشخیص چهره، کارت بدون تماس
  • گیت های کنترل تردد سه اهرمی و شیشه ای

اتوماسیون خوابگاهی ماداکتو به منظور مکانیزه کردن امور مدیریت خوابگاهها اعم از مدیریت ساختمان های خوابگاه، اتاقها ، دانشجویان ، مهمانان ، اسکان ، کنترل تردد، حضور و غیاب ، مدیریت امور مالی و اموال خوابگاه ، قراردادها و کلیه گزارشات مربوط طراحی شده است شرکت ماداکتو با توجه به راهکارهای ویژه دانشگاهی خود اتوماسیون با قابلیت هایی را ارائه نموده است و راه را برای کنترل هر چه بیشتر و بهتر تردد خوابگاهی ودر نتیجه مدیریت بهتر و صحیح تر ساختمان ها و موارد مربوط به آن هموار کرده است.