مرکز کنترل و مدیریت شبکه(NOC)

راهکارها

NOC قلب تپنده و یکی از اجرای جدا نشدنی پشتیبانی فنی زیرساخت فن آوری اطلاعات سازمانهای بزرگ است. فرآیند ها، ابزارها و نیروی انسانی پشتیبانی فنی مرکزی سازمان شما، در NOC معنی پیدا می کند.
تعدادی پرسنل فنی، با شرح فعالیت ها و چارت مشخص، در داخل NOC مستقر می شوند، از ابزارهای موجود جهت مدیریت و مانیتورینگ روزمره تجهیزات و سامانه ها استفاده می کنند، و فرآیند های تدوین شده را بصورت دوره ای اجرا می نمایند. علاوه بر آن، مشکلات احتمالی را بر اساس چارچوب ها و فرآیند های شفاف و مدون، برطرف نموده، روش های ریشه ای جهت مقاومت سیستم در برابر بروز مجدد مشکل را بررسی، طراحی، اجرا و مستند سازی می نمایند.

از جمله فعالیت هایی که در NOC انجام میشود میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مانیتورینگ مرکزی همه تجهیزات اعم از دستگاههای شبکه و امنیت، ذخیره سازها، منابع پردازشی ، سامانه های نرم افزاری و غیره
  • استفاده هدف دار و بهینه از ابزارهای قدرتمند جهت کشف بروز مشکل فنی، دلیل بروز آن، و روش رفع آنها
  • استفاده از امکاناتی مانند Voice Alert, SMS Alert, Email Notification جهت اطلاع رسانی بهینه به پرسنل پشتیبانی
  • استفاده از امکان Alarm Escalation جهت بهینه سازی زمان شاخص رسیدگی به مشکلات از طریق مطلع ساختن مدیران در صورت عدم رسیدگی پرسنل پشتیبانی به مشکلات
  • استفاده از فرآیند ها و ابزارهای ITIL جهت مدیریت بهینه فرآیند ها، نیروها و دارایی ها در حوزه پشتیبانی فنی و اخذ گزارش های کیفیت ارائه پشتیبانی فنی
  • استفاده از ابرازهای قدرتمند جهت اخذ گزارش های سودمند در زمینه سطح کیفی سرویس(SLA) و انطباق با مقادیر توافقی
  • تدوین و استفاده از سیاست ها، فرآیند ها و چارت سازمانی متناسب با نیازمندی های زیرساخت فن آوری اطلاعات بر اساس ITIL