لن اکانتینگ در لایه هفت شبکه (Layer 7 Accounting)

راهکارها

Layer 7 Accounting

امروزه یکی از مهمترین چالش های سازمان ها در بکارگیری اینترنت، نگرانی از تهدیدات و حملاتی است که هر لحظه تهدید کننده، سرمایه و دارایی های الکترونیکی سازمان است. که معمولا به دلیل کامل نبودن زنجیره های امنیتی در سازمان ها باعث شده تا موضوع جداسازی بستر اتصال به اینترنت از شبکه داخلی به یک موضوع مهم و اصلی تبدیل شود.
در این بین جهت رفع این موضوع، راه کار های مختلفی از سوی کارشناسان ارائه شده است، که برخی از آنها هزینه های بسیار سنگینی را به سازمان ها تحمیل نموده است.

از جمله این راه کارها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
طراحی و پیاده سازی یک شبکه مستقل به همراه سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز
راه اندازی مراکز اینترنت در سازمان ها به شیوه کافی نتی
استفاده از راه کاری های مبتنی بر مجازی سازی و سیستم های Virtual APP

پرواضح است که راه کار های اول و دوم، هزینه های سنگینی در دو بخش تجهیز و نگهداری را بر دوش سازمان می اندازد. ضمن آنکه نتوانسته است. از لحاظ فنی از تبادل داده بین دو بستر داخلی و اینترنت جلوگیری نماید.
شاید به جرات بتوان گفت بهترین و تنها روش فنی و عملی جداسازی ، گزینه سوم است که  نسبت به دورش قبل از مزایای زیادی برخوردار است. برخی از این موارد عبارتند از:

۱- کاهش هزینه های راه اندازی سرویس و ارائه خدمات نسبت به دو روش اول و دوم
۲- امکان جداسازی ۱۰۰% ترافیکی و جلوگیری کامل از انتقال داده ها بین دو بستر
۳- جلوگیری از اتلاف وقت پرسنل به واسطه حضور در محل دیگری به جز محل کار خود برای استفاده از اینترنت
۴- کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات سخت افزار ها و نرم افزار های (بستر دومی یا کافی نت ها) در سازمان.
۵- فعال شدن سرویس در کمترین زمان
۶- عدم نیاز به انجام تغییرات در ساختار شبکه

Virtual App چیست؟

یکی از روش های مجازی سازی، مجازی سازی نرم افزار های کاربردی است، که امروزه فواید و کاربرد های آن بر همگان روشن است.  به واسطه قابلیت های بیشماری که اینگونه راه حل ها در اختیار استفاده کنند گان قرار می دهند، محبوبیت سیستم های Virtual App هر روز بیشتر و کاربردی تر می شود.
با استفاده از Virtual App می توان :
۱-    نرم افزارها را بدون در نظر گرفتن سیستم عامل اجرایی آنها دراختیار گرفت. این به آن معنی است که به عنوان مثال  یک نرم افزار حسابداری تحت ویندوز که فقط بر روی ویندوز XP اجرا می شود را میتوان روی Apple و یا Android اجرا نمود.
۲-    مدیریت و محدود سازی استفاده از نرم افزار های منتشر شده
۳-     امکان اجرای برنامه از راه دور
۴-    انتقال داده بین کاربر و برنامه از طریق یک بستر کاملا ایمن
لیکن یکی از مهمترین کاربرد های Virtual App در زمینه جداسازی شبکه های داخلی از بستر اینترنت است که به واسطه شرایط کنونی می تواند به عنوان بهترین و امن ترین راه کار در دستور کار قرارگیرد:
در سیستم های نرم افزارهای مجازی یا Virtual APP ، معمولا به جای در اختیار قراردادن یک سیستم عامل کامل (فیزیکی یا مجازی) فقط یک نرم افزار کاربردی مورد نیاز کاربر، در اختیار کاربر قرار می گیرد. این نرم افزار بر روی سرور با سطوح دسترسی و امنیتی از پیش تعریف شده و به درخواست کاربر اجرا می شود. در این وضعیت کاربر فقط تصویری از نرم افزار مذکور را بر روی سیستم خود دارد. به عبارت دیگر با آنکه ظواهر امر نشان می دهد که کاربر مستقیما برنامه را اجرا نموده است، ولی هیچ یک از فعالیت آن نرم افزار بر روی سیستم کاربر اجرا نمی شود. و فقط از طریق لایه امن شده ای امکان تبادل داده در حد یک ترمینال از سیستم کاربر به سرور فراهم شده است. بنابراین در این روش، بدون اینکه نیاز باشد تا کاربر( پرسنل) از سیستم دیگری استفاده نماید، بدون اتلاف وقت می تواند از خدمات مورد نظر و کاملا کنترل شده استفاده نماید.
با استفاده از این قابلیت، اگر در اختیار کاربر نرم افزار های مربوط به اینترنت نظیر Browser ها قرار گیرد، در این صورت می توان تصویری از آنچه را که کاربر Download می کند را به ایشان نشان دهیم و عملا همه عملیات بر روی سرور سرور انجام خواهد شد.
به واسطه عدم دسترسی کاربر به داده های تبادل شده با اینترنت، امکان انتقال هرگونه بد افزار منتفی خواهد بود. همچنین پس از خاتمه استفاده کاربر، تمامی سرویس های فعال شده برای ایشان از بین خواهد رفت و برای کاربر بعدی از ابتدا و با تنظیمهای پیش فرض آماده خواهد شد. لذا در این وضعیت هیچ گونه بد افزاری بر روی سرور نیز باقی نخواهد ماند.
با استفاده از روش فوق می توان مطمئن بود که تمامی مصرف کاربر در محیطی بسیار امن و بدون قابلیت نشت اطلاعات انجام خواهد شد.
تا این بخش از فرآیند، امکان فراهم سازی بستری ایمن و پایدار برای استفاده کاربران از اینترنت فراهم شده است. لیکن موضوع مهمتر در این حوزه مکانیزم های کنترل و مدیریت مصرف اینترنت است که در صورت عدم وجود آن کل پروژه با نقص فنی بزرگی مواجه خواهد بود.