پشتیبانی متمرکز سیستم ها

پشتیبانی

این سرویس شامل راهبری، نگهداری و پشتیبانی سخت افزارها، نرم افزارها، سامانه های اطلاعاتی و مدیریتی جامع، شبکه های رایانه ای محلی و گسترده و هم چنین مراکز داده سازمان ها، نهادها، شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی می باشد.