خدمات پس از فروش

پشتیبانی

 

در بازار کسب و کار امروز نحوه سرویس دهی و پشتیبانی از فروش(گارانتی) بهترین راه رقابت بین شرکت ها می باشد. هر چند فروش تجهیزات و بازاریابی تا حدودی می تواند جلب رضایت مشتریان را به همراه داشته باشد، ولی نحوه ارائه خدمات پس از فروش بیشترین سهم را در وفاداری مشتریان به خود اختصاص می دهد. در این راستا شرکت زند گستر با ارائه خدماتی ویژه تلاش در ارائه سرویسی خاص و برتر دارد.